Close

באישור מזורז החוק שיאפשר לח”כים להצביע מהבית

יוזמי המהלך, שנעשה בתיאום עם יו”ר הכנסת ח”כ בני גנץ, הם יו”ר הוועדה המסדרת ח”כ אבי ניסנקורן וח”כ יזהר שי (כחול לבן). ח”כ שי אמר ל”ישראל היום”: “יש חשיבות רבה לכך שהתיקון לחוק יאושר בהקדם, כדי שהכנסת תוכל לתפקד ולא תשותק אם כמה עשרות ח”כים יהיו בבידוד, או שח”כים מסיעה מסוימת יידרשו להישאר בבידוד ואז תהיה בכך משום פגיעה בדמוקרטיה”.

בתיקון לחוק ייאמר: “השתתפות בדיון ובהצבעה מרחוק במצב חירום (הוראת שעה) – ח”כים שאינם יכולים לנכוח בישיבה של הכנסת או של ועדה של הכנסת, בשל הדבקה או חשש להדבקה, לרבות בידוד, בקשר לנגיף הקורונה החדש, יהיו רשאים להשתתף מרחוק בדיון ובהצבעה במליאת הכנסת ובוועדות הכנסת, אף אם אינם נמצאים במקום שבו מתקיימת הישיבה, באמצעות כלים טכנולוגיים המאפשרים זיהוי קולי וחזותי; פרטים ייקבעו בחוק או בכללים שתקבע ועדת הכנסת”.

יוזמי המהלך מקווים שהתיקון המוצע לחוק יזכה לתמיכה של ח”כים מכל הסיעות בכנסת. כדי לזרז את הליכי החקיקה יש כוונה להקים ועדת משנה מיוחדת שתעסוק בנושא זה. הח”כים ניסנקורן ושי כבר שוחחו על היוזמה עם ח”כים מסיעות אחרות ואמרו כי “כולם מבינים את הצורך להבטיח שהכנסת תוכל לתפקד”.

ניסנקורן ושי דנו השבוע בפרטי הצעת החוק עם היועץ המשפטי לכנסת, עו”ד איל ינון, ועם היועצת המשפטית לוועדה, עו”ד ארבל אסטרחן. ח”כ ניסנקורן אמר כי ההתייעצות עם היועצים המשפטיים נועדה למצוא מתווה שיאפשר להכניס תיקונים בחוק שיאפשרו לקיים דיונים והצבעות מרחוק. הוא ציין כי בכוונתו לקיים דיון מסודר בנושא זה בוועדה המסדרת. עו”ד אסטרחן אמרה בדיון כי “מדובר במתווה לחקיקה מיידית שתאפשר לנהל דיונים בוועדה ובמליאה מרחוק, רק אם מנועים מלהשתתף בגלל קורונה ולא בגלל שח”כ שבר את היד” .

בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי “אין מענה בחוק ובתקנון הכנסת למצב שבו אין ביכולתה של הכנסת לקיים את דיוניה באופן סדיר נוכח התפשטות מגיפת הקורונה, כאשר חלק מהח”כים נמצאים בבידוד, והנחיות משרד הבריאות (אף שאינן מחייבות את הכנסת) מורות על הקפדת מרחק ומגבילות תכולת אנשים בחדר. קיימים כלים ופתרונות טכנולוגיים רבים המאפשרים דיונים והצבעות מרחוק, אולם החוק הקיים לא מתיר שימוש בהם. על כן מוצע לערוך תיקונים על מנת שהכנסת תהיה ערוכה ומוכנה להפעיל את כלל האמצעים כדי להבטיח את המשך פעילותה הסדיר, כפי שעושים פרלמנטים שונים בעולם”.

scroll to top