Close

הטלפון של גנץ עדיין לא נפרץ על ידי האיראנים

פרסומים באיראן כי…
טובי האקרים של איראן עדיין לא הצליחו לפרוץ את הססמה לטלפון של גנץ כך מתברר.
אממ…
האם כבר ניסו את את הססמה 12345

scroll to top