Close

חשש לזיהום בבריכת המשושים

בפתחו סוף שבוע חם, משרדי הבריאות והגנת הסביבה הודיעו על חשש לזיהום באתר הפופולרי וכן בנחלים נוספים • הפרטים המלאים

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הודיעו היום (שישי) כי ישנו חשש לזיהום בנחלים זאכי, אלעל (המפל השחור וכן המשושים (בריכת המשושים).

על פי ההודעה המשותפת “תוצאות הדיגומים חורגות מההמלצות – עובדה המעידה על הימצאות זיהום במים”. מדובר באתרים פופולריים במיוחד שאותם הציבור הישראלי אוהב לפקוד בסופי השבוע של הקיץ. עוד נמסר כי ” לא נמצא מקור זיהום ידוע. על פי הודעת המשרדים “לאור התוצאות, הכניסה לנחלים הללו עלולה להיות מסוכנת. משרדי הבריאות והגנת הסביבה ממשיכים בדיגום ובמעקב, ויעדכנו בהמשך ככל שיידרש. תוצאות הדיגום בשאר האתרים שנבדקו, אינן חורגות מההמלצות”.

scroll to top