Close

מבול של תלונות על הסתה כלפי המגזר החרדי

159 תלונות הצטברו ביחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות מאמצע מרץ, 131 מהן עסקו בהסתה נגד המגזר החרדי

מאז אישור תקנות לשעת חירום בממשלה במחצית חודש מארס האחרון, התקבלו ביחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות 159 תלונות, רובן הגדול (131) עסקו בהסתה וגזענות כלפי הציבור החרדי. מתוך התלונות בנוגע להסתה כלפי חרדים, יותר מ־120 מהן התקבלו בעקבות אמירותיה של העיתונאית רינה מצליח מחברת החדשות, שקוממו עליה רבים בציבור החרדי בפרט ובציבור בכלל.
פיקוד העורף מסייע לתושבים בבני ברק // צילום: פז בר
לצורך השוואה, מספר התלונות שהוגשו ליחידה בתקופה המקבילה אשתקד (אמצע מארס־תחילת אפריל) היו 48, ויתרה מכך, התלונות שבהן נטען להסתה וגזענות כלפי חרדים בשלושת השבועות האחרונים גדול פי חמישה ממספר התלונות שהוגשו בנושא זה ליחידה הממשלתית לתיאום המאבק לגזענות במהלך שנת 2019 כולה (25 תלונות).
שתיים מהתלונות הוגשו ליחידה על ידי שני תושבי בני ברק (כל אחד בנפרד), לאחר שלטענתם הופלו על רקע השתייכותם לעדה החרדית בעת שביקשו לרכוש ביצים במתחם מכירת ביצים של חברה קמעונאית מוכרת בכפר סבא. פנייתם של השניים הועברה לסיוע המשפטי במשרד המשפטים, לבחינת האפשרות לייצג אותם בהליך משפטי מול החברה לשיווק ביצים.
במכתב שכתבה עו”ד בריאהן אבו קאעוד ממחוז תל אביב של הסיוע המשפטי, היא ציינה כי מהטענות עלה חשש לאפליה על ידי עובדי החברה מחמת השתייכות לקבוצה דתית, וזאת בניגוד להוראות חוק איסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים.
לדברי עו”ד אווקה זנה, ראש היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים, “למרבה הצער, התפתח שיח של שנאה והשפלה כלפי הציבור החרדי”.
עו”ד מרב שיבק מהסיוע המשפטי מסרה: “נגיף הקורונה פוגע בכולנו ללא הבחנה בין דת, גזע או מין, ובעשותו כן, הוא מלמד אותנו כי אין כל בסיס בשגרה או בחירום, להפליה בין אנשים”.
קרדיט לישראל היום
https://www.israelhayom.co.il/article/749525
scroll to top