Close

מהלך ימני של הנשיא שלא להטיל הרכבת ממשלה על נתניהו

הנשיא ריבלין בצעד חסר תקדים החליט שלא להטיל את הרכבת הממשלה על בנימין נתניהו בשלב הזה ולהחזיר את המנדט לכנסת, משפטנים ומומחים בתחום ראו בזאת צעד נכון מבחינת הנשיא שהחזיר את המנדט לכנסת כי אם היה והנשיא הטיל את הרכבת הממשלה על בנימין נתניהו, רוב הסיכוי כי בגץ היו דנים בבקשה ואף אוסרים על ראש הממשלה להרכיב את הממשלה הבאה, את דחיית הבקשה נימק השופט יוסף אלרון בפסק דין קצר כי העתירה לא רלוונטית מפני שהרכבת הממשלה כלל לא הוטלה על בנימין נתניהו ולכן אין על מה לדון,

השופט יוסף אלרון כתב בפסק הדין הקצר, תשעה עמודים אורכו, כי העתירה נדחית בשל אי מיצוי הליכים מטעמם של העותרים, וכן כי מדובר בסוגיות “שאינן מצריכות הכרעה שיפוטית לעת הזו מפני שהמנדט הוחזר לכנסת בהוראת נשיא המדינה”.

אלרון התייחס לעובדה כי העותרים פנו אל ראש הממשלה על מנת לקבל את עמדתו בשאלה האם עליו להתפטר מתפקידו עקב כתבי האישום – אך לדבריו מדובר בפנייה “מן השפה ולחוץ”. זאת, משום שהעותרים לא חיכו זמן סביר כדי לבחון את טענותיהם, ולא איפשרו לראש הממשלה להשיב כנדרש.

בליכוד נערכים למצב שנוצר ויתכן שהרכבת הממשלה לא תוטל על בנימין נתניהו אלה על חבר ליכוד אחר כמו אוחנה וכאשר תהיה קואליציה מספקת להרכבת ממשלה בעצם ישביעו את נתניהו לראשות הממשלה.

עוד אפשרות שנבדקת היא שאם הרכבת הממשלה תוטל על חבר ליכוד אחר וכן תתגבש קואליציה של 61 חברי כנסת להרכבת הממשלה, הליכוד יובילו מהלך לריסון בג”ץ ונטילת סמכות להתערב בהחלטות הכנסת בחקיקת “חוק ההתגברות” שתיטול מבג”ץ את הזכות להתערב בסוגיה בכל דרך.

scroll to top