Close

מתמחה בועדת חוץ וביטחון נדבק בקורונה

עובד במשרדה של היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון נמצא חיובי לנגיף • יו”ר ועדת חוץ ובטחון, ח”כ צבי האוזר ייכנס לבידוד

התפשטות הקורונה בישראל: היום (שישי) פנה מתמחה של היועצת משפטית של ועדת חוץ וביטחון, לקצין הכנסת ניצב יוסף גריף והודיע לו כי נמצא חיובי בדיקה שביצע לנגיף הקורונה. יו”ר ועדת חוץ ובטחון, ח”כ צבי האוזר ייכנס לבידוד.

בפנייה שהוציא ניצב גריף לכל עובדי המשכן נכתב כי על כל מי שהיה במגע איתו או בקרבתו, להישאר בביתו ולא להגיע לעבודה עד לקבלת הנחיות ממשרד הבריאות.
כמו כן הודגש, שכפי שנעשה במקרים דומים בעבר בהם נתגלה אדם מאומת בכנסת, גם הפעם תיערך המשך בדיקה וחקירה אפידמיולוגית בשיתוף גורמי המקצוע במשרד הבריאות.

scroll to top