Close

נענש ונמצא כי לחינם, מרגש וחובה לצפות

ילד שמאחר בתכיפות לכיתה נענש בהצלפה על כף ידו מהמורה, לאחר זמן מסוים כאשר המורה בדרכו לבית הספר רואה מחזה ששובר את ליבו

ואת ההמשך והסוף אתם חייבים לראות בעצמכם.

scroll to top