Close

דיון בבקשת רה”מ לקבל תרומות להוצאות המשפט

ועדת ההיתרים, במשרד מבקר המדינה, תדון מחדש בבקשתו של ראש הממשלה לקבל תרומות ,למימון הוצאותיו המשפטיות, לאחר שבג"צ דחה את העתירה, נגד קיום הדיון,

דיון בבקשת רה”מ לקבל תרומות להוצאות המשפט

יאיר אלטמן פורסם ב: 20.05.2020 23:54154

ראש הממשלה נתניהו והשופטת פרידמן־פלדמן // צילום: איי.פי, אתרי בית המשפט
ועדת ההיתרים במשרד מבקר המדינה צפויה לדון היום, בפעם השלישית, בבקשת רה”מ להיתר לקבל תרומות לצורך מימון הוצאותיו המשפטיות. ההחלטה תתקבל במועד אחר.

באפריל דחו על הסף שופטי בג”ץ את העתירה של התנועה למען איכות השלטון נגד הדיון המחודש של הוועדה, ואף חייבו את התנועה בהוצאות משפט. השופטים קבעו כי ועדת ההיתרים פעלה בהתאם לסמכותה.
קודם לכן, בחודש פברואר הודיעו חברי הוועדה למתן היתרים בראשות השופטת (בדימוס) נחמה מוניץ והשופטת (בדימוס) שולמית דותן וישראל תיק כי ידונו מחדש בבקשת נתניהו למימון הוצאותיו המשפטיות. הם הסבירו כי על החלטותיה, בניגוד להחלטות שיפוטיות, לא חל עקרון הסופיות וההחלטות ניתנות לשינוי.
קודם לכן פנו פרקליטי רה”מ, עו”ד עמית חדד ועו”ד יוסי כהן לוועדה בבקשה מחודשת למימון הוצאותיו המשפטיות של ראש הממשלה.

scroll to top