בום פסטיבל נדחה בשנה אחת קדימה ל 22 – 29 ביולי 2021 בעקבות נגיף הקורונה

כל שנדרש כדי להפיל כמה מאבני היסוד הבסיסיים יותר של תרבות האנושית. אין צורך בשיטפונות או משיחים. וירוס הפך את כל החברה…

2 באפריל 2020