מדינת ישראל, למרות גילה, יודעת להגן על עצמה • הסכנה הגדולה היא דווקא מבית

מדינת ישראל, למרות גילה, יודעת להגן על עצמה • הסכנה הגדולה היא דווקא מבית – היציבות השלטונית הכרחית לביטחוננו •…

28 באפריל 2020